قلب و عروق

روغن تخم کتان نوشاد 

  • حفاظت کننده ی قلب و عروق
  • تنظیم فشار و چربی خون 

روغن دانه ی کتان بعنوانیک منبع گیاهی و طبیعی  سرشار از اسید های چرب غیر اشباع و ضروری شامل آلفالینولنیک اسید (omga3)لینولئیک اسید (omga6)و اولئیک اسید (omga9) می باشد . تحقیقات نشان داده اند و حضور امگا های 9 و 6 به ویژه امگا3 موجود در روغن دانه ی کتان به علت فعالیت آنتی اکسیدانی از بروزگرفتگی های قبلی ، تشکیل کلون های سرطانی و دیابت جلوگیری نمده و نقش بسیار مهمی در عمل کرد وسلامت قبل دارند .همچنین مصرف روغن کتان در رزیم غذایی زنان یائسه نشان داد که بسیاری از شاخصه های مربوط به چربی خون مانند کلسترول تام و ال دی ال کاهش چشمگیری داشته اند و این کاهش به علت وجو اسید های چرب بخصوص امگا 3 می باشد .

Scroll to top