تقویت جنسی

روغن خراطین نوشاد 

  • حجم دهندگی 

روغن خراطین به روش  ماسراسیون از نوعی کرم به نام ایزینیافتیدا  به دست می آید .این روغن کاربرد های بسیار زیاد در زمینه ی دهندگی و زیبایی اندام های مختلف بدن را دارد  که این امر به دلیل دارا بودن مایع سلومیک به عنوان منبعی از ترکیبات فعال بیولوژیکی و همچنین دارا بودن گلیکوپروتئین های مختلف میسر میشود .حکیم ابن سینا در کتاب قانون از این روغن بعنوان یک روغن حجم دهنده برای اندام های بدن انسان نام برده است که با توجه به موارد ذکر شده میتوان از این روغن جهت از بین بردن گودی زیر چشم ،خطوط پنجه کلاغی، خط خنده و به طور کلی بهبود چین و چروک استفاده کرد .

Scroll to top